Porodični odnosi i porodične finansije mogu biti vrlo komplikovani, naročito kada dođe do krize u porodici ili razvoda. Advokati za porodično pravo se bave ovom oblašću, pomažući klijentima da prevaziđu i na najbolji način urede složene porodično-pravne odnose.

Obiteljski odnosi, koje uređuju pravna pravila obiteljskog prava, posebni su društveni odnosi koji u svakom društvu, odnosno pravnom sustavu, zbog svoje važnosti uživaju posebnu pravnu zaštitu. Važnost tih odnosa je u tome što se u njima rađa i podiže potomstvo, osigurava opstanak pojedinaca, a time i društvene zajednice, odnosno što se putem njih zadovoljavaju biološke, osjećajne i druge intimne ljudske potrebe.

Pravnim propisima određeni su subjekti obiteljskopravnih odnosa, pretpostavke za njihov nastanak, pravni učinci koje proizvode, kao i pretpostavke te učinci prestanka tih odnosa.

Pravnim propisima obiteljskog prava uređuje se odnosi između:

  • bračnih, izvanbračnih i istospolnih drugova,
  • roditelja i djece,
  • posvojitelja i posvojčadi,
  • skrbnika i štićenika,
  • uzdržavatelja i primatelja uzdržavanja.