Kako će razvod proteći zavisi od mnogo faktora, a među njima najviše od toga da li drugi supružnik želi da sarađuje ili ne, da li imate zajedničku decu i zajedničku imovinu. Kada drugi bračni drug želi da sarađuje po pitanju razvoda, to će biti korisno po obe strane i doprineće brzini postupka za razvod.

Razvod braka, nažalost, danas je vrlo čest i prema tvrdnjama naučnika i advokata, izuzetno stresan i traumatičan događaj u životu.

Brak kao zakonom uređena zajednica života žene i muškarca prestaje na, takođe, zakonom uređen način.

Prema Porodičnom zakonu, brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Brak se može sklopiti samo na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika. Brak prestaje smrću supružnika, poništenjem i razvodom. Supružnici imaju pravo na razvod braka ako zaključe pismeni sporazum o razvodu. Svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika.