Radno pravo Srbije je jedna vrlo složena oblast prava koja stalno evoluira. Poslodavci suočavaju sa sve složenijim propisima i izazovima na radnom mestu. U tom smislu advokati za radno pravo i radne odnose su posvećeni pomaganju klijentima da pre svega shvate svoje zakonske obaveze.

Radno pravo je naziv za skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa kao i pravni položaj subjekata radnog prava. Razvilo se iz građanskog prava i ispočetka reguliralo isključivo pojedinačne odnose između poslodavaca i posloprimaca, da bi s vremenom dobilo i određene elemente javnog prava kada je počelo regulirati i odnose između poslodavaca i sindikata.